דיווח לרשויות על עבירה, המסכנת באופן ישיר נהגים אחרים, אינו שונה מהחובה האזרחית לדווח על כל מקרה אחר של עבירה שאזרח רואה. כפי שמצופה מאזרח לדווח על ניסיון שוד, תקיפה וכיוצ"ב, גם כאן המיזם מאפשר לאזרח לממש את החובה האזרחית שלו ולדווח על הנהג שמסכן את חייו וחיי יתר הנהגים על הכביש. הניסיון לעלות את המודעות לנהיגה זהירה.