לא יהיו הנחות. למתנדבים אסור לבצע עבירה. הבהרה למתנדבים בעניין זה מופיעה באופן רשמי בהנחיות הפעולה שלנו, טרם הצטרפות למיזם.