אבטחת המערכת תוכננה על ידי מומחית אבטחת מידע מהטכניון והיא כוללת מנגנונים של הזדהות המתעד והציוד בו הוא עושה שימוש, מנגנונים הנוגעים למניעת מניפולציה בתיעוד ("פייקים" למיניהם) ומנגנונים המבטיחים שמירה על שרשרת הראיות.