את העבירות מתעדים המתנדבים דרך אפליקציה ייעודית שפיתחנו. לאחר שהמתנדב מעלה סרטון, הוא נשלח הישר למרכז הבקרה. לאחר בדיקה מקצועית ובחינה של התאמת התיעוד לקריטריונים קבועים המשמשים במיזם, וכן  כי אכן ניתן לזהות בבירור את העבירה ואת מספר הרישוי של הרכב שביצע את העבירה, מתקבלת החלטה עם הסרטון יועבר לטיפול אגף התנועה במשטרת ישראל, יישלח   מכתב על הדרך או שייפסל