כאשר אנחנו נכנסים למצב נהיגה יש השהייה של 20 שניות לפני תחילת כל דיווח מכיוון שאנו רוצים למנוע איבוד של דיווחים מהסיבה שאין מספיק חומר לשמור ולכן אנו עושים השהייה של 20 שניות שבהם האפליקציה מצלמת ושומרת ובכך אנו מוודאים שהדיווח עולה.