האפליקציה תוכננה כך שהפעלתה לא תהווה הסחת דעת. לכן ההקלטה היא רציפה, מרגע הפעלת האפליקציה בטרם תחילת הנהיגה, ואין כוונה כי ברגע זיהוי העבירה על המשתמש להתחיל את ההקלטה.