נראה כי העלאה לא הושלמה בזמן (תוך שעתיים). חשוב שתהיה קליטת אינטרנט בזמן העלאת הדיווחים, וכדאי להשאיר את היישומון פתוח, אפילו ברקע, עד סיום העלאת הסרטונים לשרת, כדי שפעולת ההעלאה לא תופסק באמצע. אחרת לא ניתן לשחזר את הסרטון מטעמי אבטחה. כרגע לא ניתן לעשות דבר עם דיווחים אלו משום שהם כבר נחשבים פג תוקף.