ראשית, המיזם מתקיים בידיעת הנהלת בתי המשפט. ההנחה (אשר בשלב זה גם מוצאת ביטויה בפועל) היא שבמרבית המקרים מבצע העבירה יבחר שלא לנהל בפועל את ההליך המשפטי, לאחר שייחשף לתיעוד הדיגיטלי האיכותי והברור של העבירה שביצע. גם באותם מקרים בהם ינוהל הליך משפטי מלא ההנחה היא שהתיעוד יקל על ההליך ויזרז אותו.