יש לכתוב את כתובת המייל ללא כל רווחים, במקרה שאין רווחים יש להעתיק את כתובת המייל בשימוש בהעתק הדבק.

במידה ולא, יש לצאת מהאפליקציה ולמחוק אותה מהרקע ולהיכנס שנית.