יש לנו מספר מנגנונים שיתריעו לנו על שימוש שכזה. ראשית, יש מנגנונים משפטיים שמטפלים בכך: המתנדב מצהיר שהוא לא מתעד מישהו שהוא מכיר ואנו מאוד מקפידים בנושא זה. כמו כן, ישנם כלים טכנולוגיים שונים שפיתחנו ואשר יתריעו לנו מראש אם מישהו מנסה לתעד את אותו האדם יותר מפעם אחת.
עם זאת, עמדתנו היא שבעבירות חמורות זה לא רלוונטי. קרי: אם מישהו עקף באופן מסוכן בקו הפרדה רצוף אנו נשתמש בתיעוד.