יש לנו מספר מנגנונים שיתריעו לנו על שימוש שכזה. אנחנו מבקשים מהמתעד.ת להצהיר אם יש לו/לה היכרות מוקדמת עם המתועד. אנחנו איננו מאפשרים "מארבים", התיעודים נבחנים כך שרק מה שמצולם במהלך נסיעה שגרתית מועבר למשטרה. יתרה על כן, במקרים בהם נראה כי להתנהגות המתעד היתה השפעה על ביצוע העבירה, אנחנו לא עושים שימוש בתיעוד. עם זאת, עמדתנו היא שבעבירות חמורות זה לא רלוונטי. קרי: אם מישהו עקף באופן מסוכן בקו הפרדה רצוף אנו נשתמש בתיעוד.