אנחנו מודעים לכך שכולנו עושים טעויות בכביש, מי יותר ומי פחות. רובנו לא יוצאים לכביש על מנת לפגוע ולקחת חיים. לכן בחלק מן המקרים אנחנו בוחרים לעורר את תשומת הלב של בעל הרכב לעבירה המתועדת כדי להזהיר מפני טעויות  דומות בעתיד. אנחנו סבורים שאכיפה נכונה, משולבת בהסברה, מחדדת את תשומת הלב של הנהגים ומעודדת אותם להתנהגות זהירה בכביש בעתיד. 

דיווח לרשויות על עבירה, המסכנת באופן ישיר נהגים אחרים, אינו שונה מהחובה האזרחית לדווח על כל מקרה אחר של עבירה שאזרח רואה. כפי שמצופה מאזרח לדווח על ניסיון שוד, תקיפה וכיוצ"ב, גם כאן המיזם מאפשר לאזרח לממש את החובה האזרחית שלו ולדווח על הנהג שמסכן את חייו וחיי יתר הנהגים על הכביש. הניסיון להעלות את המודעות לנהיגה זהירה.