כיום לא ניתן לבצע שיחת טלפון במקביל לאפליקציה, אנו עובדים על שינוי בנושא.