מיזם שומרי הדרך מתעסק בעבירות מסכנות חיים וגם בעבירות קטנות שאליהם נשלחים מכתבים על הדרך. הכוונה לעבירות מסכנות חיים כמו עקיפה על קו הפרדה רצוף, עקיפה כאשר הדרך אינה פנויה, אי מתן זכות קדימה להולך רגל על מעבר חצייה וכיוצ"ב .
כל סרטון המכיל עבירה, אף אם אינה מסכנת חיים, מצורף למאגר הסרטונים הלאומי שהוקם במסגרת המיזם, המשמש למטרות מיפוי, מחקר והסברה. אנו בודקים את העבירות ברצינות ולא לוקחים סיכונים במה שמועבר למשטרה, במידה ולא ניתן לראות את כל יסודות העבירה והיא אינה נמצאת ברשימת העבירות המתעדפות, לא נוכל להעביר את הסרטון לטיפול המשטרה.