מיזם שומרי הדרך  עוסק בעבירות מסכנות חיים.  אנו מתייחסים גם לעבירות "כמעט", אלה שעלולות להפוך לעבירות מסכנות חיים, משום שאנו יודעים שטעויות קטנות עלולות ללהתגלגל ולהוביל לתוצאות הרות אסון. בין העבירות המטופלות על ידינו: ע עקיפה על קו הפרדה רצוף, עקיפה כאשר הדרך אינה פנויה, אי מתן זכות קדימה להולך רגל על מעבר חצייה וכיוצ"ב . המאפיינים המרכזיים של עבירות אלה, מלבד הסיכון בהן, היא היכולת להבחין בהן בסרטון וידאו המצולם מתוך רכב, והיתרון שיש לשומרי הדרך הפועלים בכל כבישי הארץ, לכל אורכם, בתיעוד. בחלק מן העבירות החמורות  מהווה האכיפה באמצעות המיזם עשרות אחוזים מכלל האכיפה המשטרתית השנתית. 

חלק מן העבירות המתועדות מועברות לטיפול המשטרה, ובחלקן אנו מטפלים באמצעות הוצאת "מכתבים על הדרך" לנהגים המציגים בפניהם את הסרטונים ומצביעים על הסיכון בהתנהגות הכביש המתועדת. 

חשוב להדגיש, שסל העבירות המטופל על ידינו נבחן תקופתית ומותאם לתובנות הנוגעות למסוכנות וליכולת התיעוד של המיזם.