המיזם מעביר למשטרה רק עבירות מסכנות חיים. עוד נזכיר כי המיזם הוקם על ידי אזרחים שהם או משפחותיהם נפגעו מתאונות דרכים אשר אין להם כל אינטרס כלכלי במיזם.
מטרתו באופן פשוט – להגביר את ההרתעה מביצוע עבירות תנועה וגם לנהיגה זהירה.