לא. אנחנו לא מקבלים אחוזים מהתקבולים, השיקולים המנחים אותנו אינם בהכרח חופפים לטבלת החומרה המשטרתית כפי שזו באה לידי ביטוי בגובה הקנסות הנגבים לכל עבירה ועבירה. בחלק גדול מן המקרים אנחנו מוציאים "מכתבים על הדרך", המופנים רק לבעל הרכב המתועד ללא כל סנקציה כספית.