כנראה כי גודל הפונט בטלפון גדול יותר ולכן יש להקטין אותו להכי קטן ולאשר את הפרטים, לאחר אישור הפרטים ניתן לחזור לגודל הפונט המתאים.