בשלב זה לא, בעיקר בשל חשש לבטיחות הרוכב/ההולך רגל.