ניתן לבצע זאת באמצעות לחיצה על ההגדרות באפליקציה– הגדרות משתמש.