אם הינך בטוח בסוג רכב וביצרן ניתן להמשיך הלאה ללא אימות וצוות מרכז הבקרה יטפלו בזה.