כאשר המשתמש נרשם כאנונימי לאפליקציה הדיווחים שלו יעברו למכתב על הדרך, אלא אם התבצע עבירה מסכנת חיים אנו נבקש מהמשתמש לעבור אימות.
אם המשתמש אינו רוצה לעבור אימות אנו נעביר את הדיווחים למכתב על הדרך ברמת החומרה המתאימה.

חשוב שסטטוס האנונימי נועד לתקופת התנסות בלבד, שכן לא ניתן לעשות שימוש בתיעודים אנונימיים לצורך אכיפה משטרתית במקרה של תיעוד עבירות חמורות במיוחד.