הניסיון מראה כי במשך מעל לשבע שנים ובטיפול בעשרות אלפי דיווחים –  מדובר  בחלקי פרומיל של הדיווחים.. מחקרים בתחום מוכיחים כי אנשים נוטים לערער פחות על דו"חות המלווים בתיעוד חזותי של העבירה. מסקנה זו נכונה כאשר ישנו תיעוד בתמונות סטילס, ונכונה ביתר שאת כאשר מדובר בסרטון דיגיטלי מאובטח. עם זאת, האפשרות קיימת, ולכן אנו מוודאים כי המתנדבים במיזם מודעים ומסכימים לכך מראש.