מצורף כאן לינק להדרכה מוקלטת: https://youtu.be/CpQElMAEn_w

לכל שאלה ניתן להסתכל על ערכת שומר הדרך בדף מתנדבים.