על מנת להזין את מספר הלוחית רישוי יש לצפות בסרטון ובו יש 2 שלבים:
1. עצירה ראשונה ברגע שבו רואים את העבירה וסימון.
2. עצירה שנייה ברגע שרואים את מספר הלוחית רישוי, מסמנים אותה ומזינים את המספר

ניתן לראות זאת בסרטון הדרכה:
https://drive.google.com/file/d/1iHKYNj_NpuVtpXUTmT2lhR3GeiK1FH5l/view