תובנות הקורונה על תאונות דרכים

2024 – האם יש לנו סיבה לחשוש מעלייה נוספת בתאונות קטלניות וקשות?

בדיון בועדת הבטיחות של הכנסת בראשות ח"כ בועז טופורובסקי הציג דן בן יהודה, מומחה לבטיחות בדרכים, בדיקה שערך לאורך שנות חיי המדינה. לדבריו, בשנים שלאחר מלחמות ישנו גידול במגמות הקטל בכבישים.

דבריו הזכירו לנו את הניתוחים שנערכו בעקבות משבר הקורונה, הן בארץ והן בחו"ל. במחקר מאת עדינה מרסיאנו, שפרסמה חטיבת המידע והמחקר של הרלב"ד ב- 2020, צויינו הנתונים הבאים:

בהשוואה בין שיעורי היפגעות למיליארד ק"מ נסועה ב- 2015-2019, במהלך 2020 חלה עליה של 40% בהרוגים ו- 11% בפצועים קשה.

אחוזים גבוהים יותר של הנפגעים היו  בגילאים 15-24, אחוזים גבוהים יותר מבעבר היו בתאונות אופנוע וקטנוע, וכן ניכר אחוז גבוה יותר של תאונות עצמיות.

חל גידול יחסי בתאונות קשות וקטלניות בהן היו מעורבות עבירות מהירות מופרזת ואי ציות לתמרורים ורמזורים.

ניתוח שביצע משרד התחבורה האמריקאי לשנת 2021 העלה גידול מובהק בנטיות להתנהגות מסוכנת בכביש עקב הקורונה. בין היתר נצפו הפחתה בשימוש בחגורות בטיחות, עליה בדפוס שימוש באלכוהול ובסמים בעת נהיגה, מהירויות גבוהות ועליה בשיעורי הנהגים המעידים על עצמם שעשו שימוש בטלפונים סלולריים ונהגו בהיסח דעת.

תובנות הקורונה