ערכת שומרי הדרך

בשביל לקרוא על אופן השימוש באפליקציה
ועל העבירות המתועדפות במיזם

סרטון הדרכה

צפו בסרטון הדרכה על האפליקציה החדשה

ניתן להוריד
בכל מכשיר מחנות
האפליקציות

שומרי הדרך - מסך אפליקציה ראשי
שומרי הדרך - מסך כניסה שלישי
שומרי הדרך - מסך כניסה שני

הזנת פרטים אישיים
בדיוק כמו שמופיע
בתעודת הזהות

שומרי הדרך - רישום לאפליקציה
שומרי הדרך - אפליקציה מסך ראשי
שומרי הדרך - אפליקציה הגדרות
שומרי הדרך - אפליקציה הדיווחים שלי
שומרי הדרך - אפליקציה הדיווחים שלי למעקב
שומרי הדרך - אפליקציה דיווח

יש לבחור
את סוג העבירה
המתאימה בדיווח